Konstruktiivne konflikti lahendamine

Olulisimaks kohanemise eesmärgiks on üksteisemõistmises süvendamine. Kuidas teineteisega rääkida? Kuidas lahendada konflikte? Kui paar ei tülitse, jäetakse mõned asjad välja ütlemata; see on ohtlik, kuna aastate jooksul koguneb väljaütlemata asju väga palju ning ükskord katkeb kannatus ikkagi. Järgneb agressioon ja see on destruktiivne. Konstruktiivse konfliktilahendamise reeglid Igas peres tuleb konflikte ette, sest koos elavad kaks…

Continue reading

Mida peaks teadma konfliktidest

Lahendamata probleemid, rääkimata jäänud olulised teemad, jagamata tähtsad mõtted ja tunded – kõik need asjaolud lõhuvad suhet, kaugendavad paari teineteisest. Samal ajal mõjub probleemide edukas lahendamine, jagatud valu ja üheskoos ületatud raskused ning tähtsate mõtete-tunnete jagamine paarisuhtele enamasti lähendavalt. Eks on ju konflikti lahendaminegi omal moel valu jagamine: kumbki peab saama öelda, mis talle ei…

Continue reading

Konflikt on areng, mis otsib väljapääsu

Konflikti all mõistame situatsiooni, kus erinevad väärtused, uskumused või vajadused on omavahel vastuolus. Kuna igas suhtes on tegu kahe erineva inimesega ja mõlemal on kaasas omad kogemused, elupõhimõtted ja maailmavaade, on täiesti mõistetav, et konfliktid kuuluvad meie igapäevasesse ellu. Sellest, kuidas inimesed konfliktsituatsioonis käituvad, sõltub, kas suhe on liikumas koosarenemise ja tingimusteta armastuse poole või…

Continue reading